2004    טיול חברים למעגן מיכאל
ובבוסתן אברהם
מרכז רוחני בדרך האינדיאנית
ביקור
 
טַנְקָה
אנחנו בדרל לאור
בבוסתן
מזון לנפש ולגוף...למסעדה אין קשר.
אך הייתה מעולה
הקלפים בוחרים.
Kibbutz Maagan Michael
Trip to